#hmelj

Biljke liječe: Obični hmelj

U pučkoj se  medicini upotrebljavao za poticanje i poboljšavanje spavanja, hod bojažljivosti te izvana kod čireva i oštećenja kože…

Vrste piva

U načelu, pivo ima mnogo više različitih varijanti nego vina, iako se valjda 90% piva proizvodi i pije kao uniformni svijetli lager. Pivari…