KOKOTAC (Melilotus officinalis) Fam. Fabuceae

Opis: Zeljasta, dvogodišnja, medonosna biljka sa uspravnom stabljikom, visokom 80-200 cm. Lišće je trolisnato, ima ovalan ili elipsast…