Danas su slavni i bogati, a nekad su bili beskućnici

Mnogi su uspjeli zahvaljujući utjecajnim roditeljima ili prijateljima, neki zahvaljujući početnom kapitalu, a mnogi su jednostavno imali priliku svoj…