#hambar

Duvanjsko selo Hambar među top 10 sela

Duvanjsko selo Hambar među top 10 sela

Tijekom konferencije PEP International (Peoples' Empowerment Programme), koja se održavala u Sarajevu na temu Organizacija sela - zaustavljeni u prošlosti ili u pripremi za...