#hakirati automobil

Da li je moguće hakirati automobil?

Da li je moguće hakirati automobil?

Moguće je!Do sada su provedena neka istraživanja koja su pokazala kako su današnji automobili već osjetljivi na hakerske napade, a s obzirom da će vozila u…