Javnost je ostala zatečena tonskim zapisima bivšeg ministra Freda Matića

Postupcima i psovkama Predraga-Freda Matića ostao je šokiran Andrija Hebrang. -Što od Freda Matića očekivati kad je on grobar…