#grad Sveta Nedjelja

Grad Sveta Nedjelja je i među najštedljivijim hrvatskim gradovima

Grad Sveta Nedjelja je i među najštedljivijim hrvatskim gradovima

Štedljivi gradonačelnik: Prodao 3 nepotrebna automobila i kupio jedan za 90.000 kuna.