#grad Barwanah

Irački 'Vukovar' je grad Barwanah i neslomljiv otpor ISIL-u

Irački 'Vukovar' je grad Barwanah i neslomljiv otpor ISIL-u

Čak ni 300 auto-bombi nije bilo dovoljno: Irački grad već više od 1,5 godine nalazi se pod opsadom ISIL-a, ali i dalje pruža neslomljiv otpor teroristima