Donosimo najnoviju listu najbogatijih gradova na svijetu

GFCI (Globalnih financijskih centara indeks) temelji se na pet indikatora uspješnosti (poslovnom okruženju, financijskom sektoru,…