#fra Blago Karačić

Izaišla knjiga fra Blage Karačića Ratne i poratne uspomene 1945. - 1952.

Izaišla knjiga fra Blage Karačića Ratne i poratne uspomene 1945. - 1952.

U izdanju Vicepostulature postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«...