#erythropoietin

Uloga bubrega u organizmu i čišćenje bubrega

Uloga bubrega u organizmu i čišćenje bubrega

Bubrezi su zaduženi za to, da iz našeg tijela eliminiraju toksine. Svaki dan kroz naše bubrege prolazi oko 200 L krvi, da bi se pročistila od otrova i toksina.