#Ensad Karić

U ovoj godini završit će se 35 posto cjelokupnog koridora Vc

U ovoj godini završit će se 35 posto cjelokupnog koridora Vc

U ovoj godini, prema najavi Ensada Karića, direktora JP Autoceste FBiH, bit će završeno i pušteno u promet 35 posto cjelokupnog koridora Vc.