U ovoj godini završit će se 35 posto cjelokupnog koridora Vc

Pretvoreno u brojke, to znači da će biti ukupno okončano 102 kilometra autoceste na čijoj je izgradnji angažirano pet tisuća bosanskohercegovačkih…