Prikupljene 33. 593 tone ambalažnog otpada u FBiH

Ciljevi za reciklažu ili iskorištenje ambalažnog otpada za 2018. godinu su u potpunosti ispunjeni. Tako je Ekopak od svojih klijenata, koje…