KAD JE U PITANJU TEKIJA, ZAKON SE MOŽE PRESKOČITI: Načelnik Jajca protektira divlju gradnju?

...predstavnici Tarikatskog centra u BiH podnijeli su zahtjev za izdavanje dozvole za rekonstrukciju i dogradnju objekta, iako je to protivno zakonu…