#Duvanjsko polje

Novi stijeg nad Duvanjskim poljem

Novi stijeg nad Duvanjskim poljem

Podizanje novoga stijega nad Duvanjskim poljem na Veliki četvrtak 13. travnja 2017.

Neobični krumpiri u Duvanjskom polju

Neobični krumpiri u Duvanjskom polju

Nekakva se „tuga“ uvukla u ljude u naš mali grad.