#dušmani

Kako su Amerikanci, pomažući muslimanima u BiH, postali din dušmani?

Kako su Amerikanci, pomažući muslimanima u BiH, postali din dušmani?

Kako su Amerikanci postali din-dušmani, kada su dvije američke intervencije na Balkanu okončane stvaranjem dvije nove države u kojima muslimanski narodi čine…