Drvo orahovine i javora na cijeni

Rekordnu cijenu na tradicionalnoj licitaciji dragocjenijih vrsta drvnog materijala, koja se održava u Slovenj Gradecu u sjevernoj Sloveniji, ove je…