Đubrani kod Mostara: Dvoji svati a jedna divojka

... pred par godina, kada je ono bio veliki snijeg, i kada se u Đubrane nitko nije uspio probiti, a selo se ničim nije dalo prepoznati ni iz zraka,…