#Dragan Kulina

Imenovani članovi komiteta za normalizaciju NS BiH

Imenovani članovi komiteta za normalizaciju NS BiH

Poznata su imena koja su ušla u Komitet za normalizaciju koji bi trebao riješiti problem u kojem se nalazi NS BiH, a koji su suspendirali i FIFA i UEFA.