Hrvatski mediji o tome šute: Što se zbilja događalo na tribini dr. Reisman na Fakultetu

...američku znanstvenicu i relativizirati njezinu kritiku spolnog odgoja. Radi demokratizacije rasprave i kako bi se dalo prostora i drugačijem…