#dr. Nada Bazina

Udruga PTSP-a preselila u nove prostorije

Udruga branitelja i invalida Domovinskoga rata liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja, podružnica Mostar konačno je preselila u svoje nove prostorije,…