#dr. Ismet Hadžiosmanović

In memoriam – dr. Ismet Hadžiosmanović

In memoriam – dr. Ismet Hadžiosmanović

Dana 15. listopada 2014., u svojoj 74. godini života, iznenadnom smrću zauvijek nas je napustio naš prijatelj, suborac i jedan od organizatora obrane grada Mostara i…