#Dostupno.eu

Dostupno.eu – interaktivna web stranica o smještaju i javnom prijevozu prilagođenom osobama s invaliditetom u BIH

Dostupno.eu – interaktivna web stranica o smještaju i javnom prijevozu prilagođenom osobama s invaliditetom u BIH

Sudionice programa „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“...