Uzimate dodatke prehrani? Zanimat će vas koje sve rizike to sa sobom nosi

Istraživanje je pokazalo kako konzumiranje vitaminskih dodataka za prehranu nije jamstvo da ćete poboljšati svoje zdravlje i produiljiti si…