#Doc. dr. sc. Mirjana Milićević

Bogate prirodne ljepote karakteristika su Bosne i Hercegovine

Bogate prirodne ljepote karakteristika su Bosne i Hercegovine

Doc. dr. sc. Mirjana Milićević, pročelnica studija za Turizam i zaštitu okoliša i voditeljica Centra za EU integracije i projekte na Sveučilištu u Mostaru,…