#đakoni

Papa dao blagoslov: Ženama se otvara put u svećeničku službu

Papa dao blagoslov: Ženama se otvara put u svećeničku službu

U Katoličkoj crkvi đakon može krstiti, vjenčati, pokopati, propovijedati na misi i nositi pričest bolesnicima, ali ne može služiti svetu misu, podijeliti…