#debatni klub

Predstavljen Debatni klub Sveučilišta u Mostaru

Na samome početku, predsjednik Debatnom kluba, Marko Kovačević, pozdravio je stare i nove članove te ih ukratko upoznao s radom Kluba. Nakon toga, stari članovi Debatnom kluba održali su…