Nova knjiga Darka Hudelista

Knjiga ‘Rim, a ne Beograd, u kojoj autor Darko Hudelist na 800 stranica detaljno analizira ulogu važnost Katoličke Crkve u Hrvatskoj za vrijeme…