#Dane Juričić

Dane Juričić brončani na  Balkanskom prvenstvu

Dane Juričić brončani na Balkanskom prvenstvu

Na 24. Balkanskom prvenstvu za mlađe uzraste, održanom u Banja Luci od 31.5. do 02.6.,natjecalo se 10 država i preko 1000 reprenzetativaca.