Hercegovačke Dajle

Valja priznati kako je u povijesti Crkve mnoštvo dokaza ove maksime, međutim (i na žalost) puno je i slučajeva u kojima se pokazalo da ta vi…