#čuvari jezika

Dominika Andrijanić: Lektori – čuvari jezika

Dominika Andrijanić: Lektori – čuvari jezika

Svrsishodna djelatnost lektora u Bosni i Hercegovini je zanemarena. Iscrpne misli o njihovoj ulozi vode do velike potrage za njima, jer su u toj državi tri službena jezika