#Cultural Tourism Week

Održan 3. Cultural Tourism Week

Održan 3. Cultural Tourism Week

Cultural Tourism Week 2017, okupio je 50 studenata iz 20 zemalja Europe, s ciljem upoznavanja, razmjene kontakata i predstavljanja Bosne i Hercegovine kao jedne od top…