#crna mačka

Zbog čega se crna mačka smatra lošim znakom?

Zbog čega se crna mačka smatra lošim znakom?

Čak i danas mnogi ljudi vjeruju da će ih, ako im crna mačka prijeđe put, zadesiti neka nesreća.