#crkvica sv. Petra i Pavla

Priča o “boriću na krovu crkvice sv. Petra i Pavla u Nerežišćima”

Priča o “boriću na krovu crkvice sv. Petra i Pavla u Nerežišćima”

Tajna borića bez korijena na krovu crkvice sv. Petra i Pavla u Nerežišću