#crkva La Madeleine

HERCEGOVINA.info u posjet crkvi La Madeleine u Parizu

HERCEGOVINA.info u posjet crkvi La Madeleine u Parizu

Zgrada ima izgled grčkog hrama okružena i ukrašena nizom korintskih stupova ,točno 52. stupa visokih dvadeset metara okružuju ovu prelijepu zgradu .