Velika fotografska priča Ćirila Ćire i Vladimira Raiča o mostovima Mostara

...od najljepših fotografskih priča iz grada na Neretvi - onoj o njegovim mostovima. - Kroz fotografska ostvarenja pokojnoga majstora…