#čin veleizdaje

Monetizacija hrvatskih autocesta – još jedan čin veleizdaje Domovine!

Monetizacija hrvatskih autocesta – još jedan čin veleizdaje Domovine!

Ako našu Hrvatsku usporedimo s ljudskim tijelom i prodajom njegovih organa, tada ćemo lako doći do spoznaje da su joj prodani i bubrezi, jetra, dio mozga, jedno…