#Christian Lequesne

 Lequesne: Za BiH nema perspektive, jer nije država nego kompromis

Lequesne: Za BiH nema perspektive, jer nije država nego kompromis

Zbog toga što BiH nije prava država oklijeva se ići dalje, prema sporazumu o stabilnosti ili sporazumu o pridruživanju. Albanija ima veće šanse za europske…