#Carolina Reaper paprika

Najljuće feferone na svijetu su....

Najljuće feferone na svijetu su....

„Ljutina“ papričica se mjeri Scoville skalom. Iskazuje se Scoville jedinicama (SHU, Scoville heat units), a označava količinu alkaloida kapsaicina sadržanog u…