#carinski prekšaj

 Carina ga presrela i 'masno' kaznila

Carina ga presrela i 'masno' kaznila

U HRVATSKOJ VOZIO AUTO NJEMAČKIH TABLICA Carina ga presrela i 'masno' kaznila zbog jednog propusta