#Bukvik

I ovo je BiH: Vlak prolazi, a rampa dignuta?!

I ovo je BiH: Vlak prolazi, a rampa dignuta?!

Prizor od kojeg se grozimo - vlak prolazi, a rampa dignuta,čak i signalizacija ne radi.