Gradnja brzih cesta nakon usvajanja rebalansa proračuna za 2018. godinu

Nakon što je Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio rebalans proračuna za 2018. godinu, JP Autoceste FBiH je pokrenuo aktivnosti na pripremama, o…