#bosanski kraljevi

Koje su vjere bili bosanski vladari?

Koje su vjere bili bosanski vladari?

Prije ovog zadnjeg rata držao sam jednom zgodom predavanje u Visokom o prošlosti toga grada u srednjem vijeku.