#bolno rame

Bolno rame može biti simptom ozbiljnih bolesti

Bolno rame može biti simptom ozbiljnih bolesti

Bolno rame je karakterizirano bolovima u području ramena i ograničenim pokretima. U liječničkim krugovima pod bolnim ramenom se podrazumjeva periartritis…