#blombe

Vadite smrtonosne plombe van iz usta - dok ne bude prekasno

Najpoznatiji stomatološki materijal jeftine proizvodnje -srebrna plomba- koji se svakodnevno koristi u stomatologiji smrtonosan je i opasan jer sadrži u sebi živu.