#blokiran račun

U blokadi račun Županije zapadnohercegovačke

U blokadi račun Županije zapadnohercegovačke

Zadnjih dana pozornost javnosti usmjeren je na blokadu računa mostarskih bolnica od strane Porezne uprave FBiH, no uz njih blokirani su i računi mnogih drugih institucija.