#blagadan Tijelova

Tijelovo – dan kada slavimo veliko otajstvo Kristove ljubavi koju nam je ostavio u euharistiji

Tijelovo – dan kada slavimo veliko otajstvo Kristove ljubavi koju nam je ostavio u euharistiji

Današnjom svetkovinom Tijelova slavimo veliko otajstvo Kristove ljubavi ostavljeno nama ljudima u euharistijskom otajstvu...

Biskup Vukšić na Tijelovo u Posušju

Na svetkovinu Tijelova u Posušju je bilo iznimno svečano.