#bikijada

TRADICIJA: Velika bikijada kod Robe i Joze

TRADICIJA: Velika bikijada kod Robe i Joze

Bikijade su diljem BiH, pa i Hrvatske (Dalmacija) još uvijek zanimljive i za starije pa i mlađe. To su stare bitke za „kravu i travu“ a u novim…