Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije

Često se zamjenjuje s doktrinom kada je Marija začela Isusa. Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije je katolička dogma koja tumači da je…