#Besplatna usluga

Filozofski fakultet prvi u BiH otvara savjetovalište za studente

Filozofski fakultet prvi u BiH otvara savjetovalište za studente

Filozofski fakultet otvorit će savjetovalište za studente čiji je glavni cilj pružanje psihološke potpore studentima u postizanju akademskog i životnog uspjeha te…